mail do autora

Jeżeli chcesz się bezpośrednio skontaktować z autorem "Codzienności...", pisz na adres: chylwald@o2.pl